Værksted

Følgende billeder er alle fra værkstedet hvor produkterne bliver produceret.